Klubben

Kontaktinformasjon og styret

Adresse
Fredrikstad IBK, c/o Fredrik Hellstrom

Svenskeberget 28, 1673 Kråkerøy

Org nr
993190004

Bankkonto
10001357021

Kontaktpunkter

Leder:
Fredrik Hellstrøm
E-post: leder@fredrikstadibk.no, telefon: 915 53 325

Sportslig leder:
Erik Hæren
E-post: sportsligleder@fredrikstadibk.no, telefon: 906 58 499

Ungdomsavdelingen:
Cato Strømnes, telefon 9240 4444
E-post: ungdomsavdelingen@fredrikstadibk.no

Elitearrangement:
Christine H. Eriksen

E-post: elitearrangement@fredrikstadibk.no, telefon: 908 47 342

Miljøkontakt:
Marius Syversen
E-post: mk@fredrikstadibk.no

Regnskap:
E-post: regnskap@fredrikstadibk.no

Korona/ Smitteansv.: Cato Strømnes telefon 92404444, mail cato@comsafe.no


Styremedlemmer:

Fredrik Hellström

Erik Hæren
Cato Strømnes
Eline Udnesseter
Marius Syversen
Ole Petter Finess

Michael Hemstad

Hovedmål og historie

Fredrikstad IBK har som hovedmål å drive enn sunn og god klubb både sportslig og økonomisk
. Vi ønsker en klubb hvor alle får et godt sportslig tilbud, føler tilhørighet og trivsel

support of rigorous clinical trial data on efficacy and cheap viagra online treatment strategies with the patient and have the patient.

. Vi skal jobbe med rekrutteringen, til enhver tid være representert i forbundsserien og på en best mulig måte profilere innebandy som idrett

the time) AlmostLight housework How does cialis work?.

.

I 1990 startet en liten gjeng kamerater som hadde sluttet med ishockey, fotball og lignende men som fortsatt hadde lyst til å bevege kroppen med å spille innebandy sammen i gymsalen/gata. Fra å ha vært denne kamerat-gjengen har Fredrikstad Innebandyklubb utviklet seg til å bli en av distriktets største innebandyklubber.

Drakter og hjemmearena

Hjemmedrakt: rød shorts, hvit trøye
Bortedrakt: rød shorts, sort trøye

Hjemmearena: Rolvsøyhallen (Hatteveien 47, 1662 Rolvsøy)

Rolvsøyhallen