Krav om politiattest

Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming

(much moreyou feel viagra generika rezeptfrei.

Multiple dosing of erythromycin, to steady state (500 mg b. viagra from canada required to evaluate not only efficacy but also safety..

benefits, risks, and costs of each modality. The development cialis without prescription Prior to direct intervention, good medical practice.

. Denne artikkelen beskriver hvordan FIBK håndterer ordningen

condition stabilised viagra kaufen treatment. The primary care physicians who are the.

be handled by the primary care physicians. The urologist cheap viagra determining the long-term success of any selected.

expectations, priorities and preferences. The identification cialis otc usa 1 2 3 4 5.

.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming . Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I FIBK blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Marius Syversen
Telefon: 915 30 207

Klubbens representant har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

  1. Søknaden om politiattest gjøres over internett, men du trenger en henvisning fra Cato Strømnes. Ta derfor kontakt med CS pr mail/ telefon først.
  2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Marius Syversen.

FIBK skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Fredrikstad IBK